Lịch sử phát triển AnTháiCafé

Mỗi thành công dù là từ 1 sáng kiến nhỏ, cho đến cả một chặng đường dài phát triển… cũng đều được tạo nên bởi lòng yêu nghề, ý chí bền bỉ và tinh thần đoàn kết, sáng tạo, gắn bó của cán bộ công nhân An Thái. Gần 3 thập niên với nhiều dấu ấn, mốc son đáng nhớ, cà phê An Thái  đã tạo nên khối tài sản mang lại giá trị tinh thần vô giá. Đặc biệt xây dựng được bức tranh phát triển riêng trên nền tảng giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp của cà phê Việt.

Giai đoạn kiến thiết

Năm 1992 đến 15/6/1996

Giai đoạn đầu tư và phát triển

* Năm 1996 đến 2001:

AnTháiCafé đã phủ khắp các tỉnh Tây Nguyên dựa trên chiến lược đa dạng hóa sản phẩm

* Năm 2001 đến 2006: 

Giai đoạn tái cấu trúc

Giai đoạn vươn tầm toàn cầu